Klizački klub Medveščak | Koturaljkaški klub Medveščak | Schlosserove stube 2, 10000 Zagreb | Telefon: +385 (0) 98 421 139 | Fax: +385 (0) 1 4555 404 |
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Popis reprezentacije - umjetničko klizanje

Na prijedlog Komisije za umjetničko klizanje Izvršni odbor Hrvatskog klizačkog saveza na svojoj 7. sjednici, održanoj 21. siječnja 2014. godine donio je odluku o popisu reprezentacije umjetničkog klizanja.


Reprezentacija je kako slijedi:

Josip Gluhak

Mirna Librić

Petra Jurić

Valentina Mikac

Tena Čopor

Lana Petranović

Christina Lillian Baker

Katarina Kitarović

Hana Cvijanović

Hana Kosić

Lucija Simon

Na kondicionim treninzima u organizaciji Hrvatskog klizačkog saveza smiju sudjelovati isključivo gore navedeni klizači te sportski parovi.

S poštovanjem,

Melita Juratek Cipek
Tajnica