Klizački klub Medveščak | Koturaljkaški klub Medveščak | Schlosserove stube 2, 10000 Zagreb | Telefon: +385 (0) 98 421 139 | Fax: +385 (0) 1 4555 404 |
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Natjecaj za upis na SCIT - jesenski rok

Poštovani,

u privitku Vam ponovno, kao podsjetnik, dostavljamo informacije o Natječajima za upis pristupnika na stručne studije Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. 2013./14. godinu u jesenskom roku. Sukladno tome ljubazno Vas molimo, da ih proslijedite svim svojim savezima, udrugama trenera, klubovima, trenerima osobno (koji nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ili osposobljenost), te sportašima i svim onima zainteresiranima za školovanje za trenere sa zamolbom da ga izvjese javno (na Internet stranice, oglasne ploče i sl.).


Skrećemo Vam pažnju da se Stručni studij za izobrazbu trenera u trajanju od 3 godine ove godine, po prvi puta, ustrojava i kao redoviti studij za izobrazbu trenera na koji se upisuje 50 studenata (preostalih mjesta: 12) koji će kandidirati za sljedeća studijska usmjerenja: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA i RAZNI SPORTOVI (atletika, badminton, hrvanje, judo, košarka, nogomet, odbojka, ples, plivanje, ritmička gimnastika, rukomet, sportska gimnastika, streljaštvo i tenis).
Također, kao i do sada, studij će se izvoditi i kao izvanredni na koji će se moći upisati 250 kandidata (preostalih mjesta: 171) na sljedeća studijska usmjerenja: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA I RAZNI SPORTOVI (atletika, badminton, hrvanje, judo, košarka, nogomet, odbojka, ples, plivanje, ritmička gimnastika, rukomet, sportska gimnastika, streljaštvo, tenis i za sve one sportove za koje se pojavi interes). Po završetku studija, kako redovitog, tako i izvanrednog, polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE što se upisuje u radnu knjižicu. Obavijest o broju slobodnih upisnih mjesta možete pronaći ovdje.

Također Vam skrećemo pažnju na izmjene i dopune Zakona o sportu iz 2012. godine po kojima je prolongiran rok za stjecanje odgovarajuće stručne spreme za rad u sportu sa 2014. godine na 2017. godinu. S time su dobivene dodatne tri godine kako bi veliki broj trenutno neosposobljenih i trenera bez odgovarajuće stručne spreme stigao do 2017. godine steći Zakonom propisane uvjete za rad i obavljanje stručnih poslova u sportu.

VAŽNO!:

Ove godine, prijave se podnose na sljedeći način:

I. REDOVITI STUDIJ (Natječaj za upis pristupnika na redoviti stručni studij)
- uvjet je završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju te položena državna matura (OSIM za kandidate koji su završili srednju školu školske 2008./09. godine i ranije, s tim da po kriteriju državne mature na rang listi prioriteta za upis NE ostvaruju nikakve bodove )
- pristupnici moraju izvršiti prijavu elektroničkim putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
- PRIJAVU U NISpVu IZVRŠAVAJU I ONI KAKNDIDATI KOJI NISU POLAGALI DRŽAVNU MATURU

II. IZVANREDNI STUDIJ (Natječaj za upis pristupnika na izvanredni stručni studij)
-uvjet je završena srednja škola u ČETVEROGODIŠNJEM trajanju:
a) S POLOŽENOM DRŽAVNOM MATUROM (SVI kandidati koji su završili gimnaziju školske 2009./10. godine i kasnije obvezno moraju imati položene ispite državne mature)
-pristupnici moraju izvršiti prijavu elektronički putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
-pristupnici koji se nisu prijavili preko NISpVu sustava neće moći pristupiti razredbenom postupku u navedenom roku

b) BEZ POLOŽENIH ISPITA DRŽAVNE MATURE SA ZAVRŠENOM SREDNJOM ŠKOLOM ŠKOLSKE GODINE 2008./2009. I RANIJE
- pristupnici moraju izvršiti prijavu elektronički putem preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr
-pristupnici koji se nisu prijavili preko NISpVu sustava neće moći pristupiti razredbenom postupku u navedenom roku


c) BEZ POLOŽENIH ISPITA DRŽAVNE MATURE SA ZAVRŠENOM SREDNJOM ŠKOLOM ŠKOLSKE GODINE 2009./2010. I KASNIJE (STRUKOVNEŠKOLE)
-pristupnici prijavu sa cjelokupnom dokumentacijom navedenom u natječaju (Točka I., 2.) podnose isključivo Fakultetu, osobno ili šalju poštom preporučeno izravno Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (od 02.-06. rujna 2013. godine), na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice SCIT-a (www.scit.kif.hr).

Pristupnici koji prijavu izravno unose u NISpVU, su također dužni u vremenu od 02.-06. rujna 2013. godine predati i dokumentaciju za razredbeni ispit izravno Fakultetu, neovisno o studiju za koji se kandidiraju (Točka II. natječaja). Prijava za razredbeni ispit predaje se osobno u vremenu od 11-14 sati ili šalje poštom preporučenom pošiljkom u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera), na propisanom obrascu koji se preuzima s internetske stranice SCIT-a (www.scit.kif.hr).

Svi pristupnici, osim kategoriziranih sportaša (od I.-VI. kategorije za izvanredni studij te sportaši I. i II. kategorije za redovni studij koji upisuju sport iz kojeg imaju kategorizaciju), prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koji od studijskih usmjerenja podliježu provjeri specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Kategorizirani sportaši koji imaju pravo na izravni upis također su dužni sudjelovati na razredbenom postupku zbog provjere znanja plivanja te pregleda liječničke dokumentacije. Razredbeni ispit održat će se u SRIJEDU, 11. rujna 2013. godine s početkom u 8.00 sati na Kineziološkom fakultetu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15. Napominjemo da je to ZADNJI UPISNI ROK za ovu akademsku godinu te da naknadni upisi NEĆE biti mogući.


Potpune informacije možete pročitati u natječajima. Ostale informacije, kao i obrasce vezane uz prijavu te liječnički pregled preuzimate sa internetske stranice SCIT-a (http://oit.kif.hr/pages/upis-u-akad.-2013.14.-godinu/strucni-studij-zagreb-2013.14..php ). U slučaju potrebe za dopunskim informacijama možete se obratiti tajnici predstojnika SCIT-a, Ivani Degirmendžić na broj telefona 01/36 58 623 ili putem elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili u Studentsku službu Kineziološkog fakulteta (tel.: 01/ 36 58 625).


S poštovanjem, srdačan pozdrav,


prof.dr.sc. Hrvoje Sertić

predstojnik Studijskog centra za izobrazbu trenera
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu