Raspored

KV i DS i baletna i hol i SC Kuna i Salata od 10 12 2018 do 16 12 2018

KV i DS i baletna i hol i SC Kuna i Salata od 17 12 2018 do 23 12 2018

Grupe treninga od 05 09 sa elementima TES i testom