Promjena rasporeda

U rubrici "Raspored" su manje dopune grupa (prema podacima i promjenama koje su dostavili klubovi) i manja izmjena rasporeda baletne dvorane.