Apliciranje športaša u razvojne programe HOO-a

Za sve športaše koji zadovoljavaju rezultatske kriterije u prilogu potrebno je poslati obavijest HKS-u kako bi se na vrijeme prikupili svi materijali potrebni za prijavu športaša u razvojne programe pri Hrvatskom olimpijskom odboru.
Dobna granica - športaš ne smije imati navršenih 16 godina prije 01.01.2012.
Rok za prijavu športaša je petak, 21. listopada 2012. godine.