Tumačenje Zakona o sportu od strane MZOS

Dostavljamo Vam mail koji smo primili iz Sportskog saveza Grada Zagreba vezan uz tumačenje članka 9. Zakona o sportu koji se odnosi na stručnu spremu trenera.
Kako u dopisu nije preciziran status Uvjerenja od Ustanova za osposobljavanje stručnog kadra u sportu, već njihova obveza o verifikaciji programa, stupanjem na snagu Zakona o obrazovanju odraslih, zatražit ćemo od istih (HOA-e i Nogometna akademija) status istih izdanih nakon navedenog Zakona.
Očitovanje i njihovo mišljenje ćemo Vam proslijediti po zaprimanju istih.

tumac_9cl_zakona_o_sportu