Položeni testovi

U prilogu se nalazi popis klizača koji su položili testove.