Testiranje Ice Challenge - rezultati

Nakon jučerašnjeg testiranja za nastup na međunarodnom natjecanju Ice Challenge u Grazu želimo Vas obavijestiti o odlukama, odnosno prijedlozima Komisije za umjetničko klizanje.
Prijedlog je da na natjecanju sudjeluju sljedeći klizači:


Juniorke:
1. Petra Jurić
2. Tena Čopor
3. Valentina Mikac

Napredna mlađa juniroka:
1. Lana Petranović

Mlađa juniorka A
1. Hana Cvijanović

Odluka o nastupu seniora donijet će se na sljedećem testiranju kao što je predviđeno, 7. studenoga 2013 godine.
Na istom testiranju svoje slobodne programe moraju klizati i Petra, Tena, Valentina, Lana i Hana.
HKS