Potvrda članova za web HKS

Budući da smo u fazi prikupljanja slika naših članova za web i facebook stranicu HKS-a, molim Vas da potvrdu u prilogu ispune svi Vaši članovi te da nam navedeno vratite ispunjeno najkasnije do srijede, 25. rujna 2013. godine.

HKS

Potvrda-podaci.pdf