Obavijest za utorak, 16.04.

Radi pomicanja početka utakmice u hokeju na ledu za 30 minuta, u utorak, 16.04., poslijepodnevni termin K2 je skraćen na 45 minuta, a termin K1 počinje 15 minuta ranije i skraćen je na 45 minuta. Na stranici je ažurirani raspored.