Triglav Trophy

Nakon testiranja održanog jučer, 13. ožujka, Komisija za umjetničko klizanje donijela je odluku o nastupu naših klizača na međunarodnom natjecanju Triglav Trophy.
Seniori: Josip Gluhak
Juniorke: Valentina Mikac i Petra Jurić
Napredne mlađe juniorke: Tena Čopor i Lana Petranović
Odluka Komisije ide na usvajanje na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora HKS-a.
HKS