Korisnici Razvojnih programa pri HOO-u

Šaljem Vam obavijest o ulasku naših klizača u Razvojne programe HOO-a.
Razvojni program I (Program potpore športašima mlađih dobnih kategorija)
1. Lana Petranović
2. Christina Baker
3. Tena Čopor
Razvojni program II/1 (Program potpore individualnih programa posebne skrbi o mladima)
1. Valentina Mikac (A korisnik)

HKS