PZ - pravilnik HKS-a

Nakon upita dobivenih od dijela trenera, u privitku Vam dostavljam važeći Pravilnik HKS-a iz studenog 2012. godine prema kojem će se suditi na PZ.
ZKS