11. međunarodna konferencija "Kondicijska priprema sportaša 2013"

Kao i svake godine, Zagrebački športski savez financira sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji "Kondicijska priprema" svim trenerima zaposlenima preko ZŠS-a (Art, Leda, Medo i Zag. pahiljice). Dopisi se nalaze u privitku.
Nakon razgovora u ZŠS-u, dogovoreno je da za sudjelovanje na Konferenciji možemo prijaviti i sve zainteresirane trenere klubova koji imaju profesionalni ili honorarni stručni rad, samo nije sigurno da li će dobiti materijale sa konferencije.
Molim Vas da do ponedjeljka, 18. 02. do 10 sati prijavite trenere/ice Vašeg kluba koji su zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji.
ZKS