Kratke preporuke Povjerenstva za umjetničko klizanje

Povjerenstvo za umjetničko klizanje predlaže opće smjernice rada s klizačima koje se dodatno moraju prilagoditi dobi klizača, godišnjem planu i programu treninga i natjecanja.

1. Dolazak u dvoranu 45 minuta prije početka treninga na ledu
2. Pola sata zagrijavanja na suhom
3. Trening na ledu
4. Nakon treninga na ledu dva puta tjedno kondicijska priprema (opća, bazična ili situacijska), dva puta tjedno balet i dva puta tjedno specifična kondicijska priprema uz obvezatno istezanje