RASPORED TESTIRANJA - 18.9. - POČETAK U 14,00 - VELESAJAM

Dostavljamo Vam raspored testiranja:

Zagrijavanje 5 minuta
1. Mislav Blagojević
2. Steven Spencer Baker
3. Petar Cetinić
Zagrijavanje 5 minuta
4. Valentina Mikac
5. Ema Lipovšćak
6. Nika Žafran
7. Helena Mađarević
8. Izabela Čerkuć

Zagrijavanje 5 minuta
6. Lana Petranović
7. Christina Lillian Baker
8. Mihaela Štimac Rojtinić
9. Antonia Banović
10. Hana Cvijanović
11. Hana Kosić
12. Rino Cetinić

ROLBA (možda, finalno ćemo dogovoriti na testiranju)

Zagrijavanje 5 minuta
13. Josip Gluhak
14. Mirna Librić
15. Franka Vugec
16. Tena Čopor
17. Valeria Martina Čolak
18. Nika Meleh
19. Lea Maček

Zagrijavanje 5 minuta
1. Petranović - Blagojević
2. Baker - Baker
3. Horvat - Mikulandrić

HKS