Balet i kondicioni

Balet će sljedeći tjedan biti u ponedjeljak ujutro, nakon sva tri termina, a kondicioni u utorak i u četvrtak nakon poslijepodnevnog treninga nakon termina K2, K3 i K1.
HKS