Kamp Slovenija - trenerska pratnja

Jedan ispravak: Ozana Miljković neće biti u pratnji naših športaša u Ljubljani, već je ona angažirana od strane KK Medo.
Od 29. srpnja do 5. kolovoza navečer s našim klizačima bit će Ivana Gagro, a od 5. kolovoza navečer do 10 kolovoza tj. do završeta kampa na kampu će kao pratnja/trener biti Nataša Bahat.
HKS