Prijava kamp - Slovenija

Nakon usuglašavanja naših prijava od strane organizatora kampa uspjeli smo izvući ovaj maksimum prijavljenih klizača.

stariji: Repe, Dikanović, Mikac, Čerkez, Čopor
mlađi: Babić, Cetinić, Krizmanić, Simon, Kosić, Cvijanović, Jagodić
Stariju grupu su organizatori kampa sami složili sukladno našoj prijavi, a mlađu grupu smo morali smanjiti na 7 klizača.
Za one kojima plaća HKS 50% iznosa će biti plaćeno unaprijed, a ostatak i svima ostalima koji kamp financiraju sami, molim da plate pri dolasku.
Sve detalje, račun i raspored šaljemo čim ih primimo.
Još uvijek nismo primili ime osobe koja će ići na kamp kao pratnja. Molim da mi ime pošaljete uskoro.
HKS