ISU Kamp Ljubaljana

Odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog klizačkog saveza (telefonskom sjednicom, održanoj u petak, 13. srpnja 2012. godine - većinom glasova) donesena je odluka da na ISU kampu sudjeluju:

Lara Krizmanić
Rino Cetinić
Hana Kosić
Tena Čopor
Hana Cvijanović
Gore navedenim klizačima Hrvatski klizački savez pokriti će 50% troškova kampa. Troškove puta sudionici kampa snose sami. Informacije o kampu nalaze se u prilogu.

Svi ostali klizači prijavljeni su sukladno zahtjevima klubova, no još uvijek nismo primili odgovor Slovenskog saveza da li prihvaćaju sve naše prijave.
Ivona Repe
Gabrijela Babić
Lucija Simon
Mihaela Mikac
Nika Čerkez
Karla Ćoralić
Josipa Jagodić
Juni Szabo
Marta Neved
Maria Dikanović
Vita Szabo
Raspored kampa i sve ostale detalje dostavljamo po primitku od strane organizatora.
HKS