Stručno predavanje Prehrana športaša, 16.04.

U privitku se nalazi obavijest o stručnom predavanju s temom „Prehrana sportaša“.
Predavanje će se održati u ponedjeljak, 16. 04. 2012. u 12,30 sati na Kineziološkom fakultetu.
Predavanje je obvezno za trenere koji primaju plaću od ZŠS-a, a treneri koji nisu na plaći ZŠS-a također mogu doći na predavanje.

ZKS