Obavijest iz tajništva ZKS

Obzirom da je izgledno da će se hodnik Doma športova uračunavati u satnicu, molim da pažljivo pregledate raspored za hodnik te da do 05.01. do 09 sati javite ako neke od tih termina NEĆETE KORISTITI!
Također molim da se potrebe za baletnu dvoranu dostave do 05.01. do 09 sati.
Već od danas, a posebno u petak, 06.01, subotu, 07.01. i sljedeći tjedan, na ledu će biti manje klizača/ica jer u navedene dane ne treniraju svi klubovi i dio klizača/ica je izvan ZG (natjecanja EK, skijanje i sl.).  
Također obavještavamo da će ured ZKS raditi danas do 12 sati.