Obavijest - poliklinik​a ZSS-a

Poliklinika za medicinu rada i sporta
sa medicinsko-biokemijskim
laboratorijem
Zagrebačkog športskog saveza
Tel: 01/6404-480

Zagreb, 22.12.2011.

OBAVIJEST KORISNICIMA

Obaviještavamo Vas da je usvajanjem Programa javnih potreba u športu grada Zagreba, Skupština grada Zagreba na sjednici održanoj 19. Prosinca 2011.

donijela odluku o visini participacije sportaša za obavljanje liječničkih pregleda. Participacija od 01. Siječnja 2012. godine iznosi 40 kuna.

Ravnatelj Poliklinike:                                               
Mr.sc.Tonći Grgurinović, dr.med                           

Izvršni direktor:
Darko Tomić dipl.iur.