Otvaranje Zlatne piruete Zagreba

Molimo sve klubove da pomognu pri realizaciji otvaranja 44. Zlatne piruete Zagreba.
Prema programu koji je u izradi trebali bi sudjelovati gotovo svi klizači i klizačice.
Molimo Vas da se svi javite trenerici Ivani Gagro koja je ove godine zadužena za otvaranje te ćete sa njom dogovoriti sve detalje.