Raspored Skole klizanja u vrijeme blagdana

Raspored Skole klizanja u vrijeme blagdana:

23.12.2017
24.12.2017
26.12.2017
30.12.2017
31.12.2017
06.01.2018
07.01.2018

Termin od 12.45 - 13.45 h