Ažuriranje biografija klizača i trenera na web stranici HKS-a

U tijeku je ažuriranje biografija klizača i trenera na web stranici HKS-a.
U prilogu se nalazi formular koji za svakog klizača popunjavaju treneri te ga nakon toga trebaju dostaviti tajništvu HKS-a.