Trajanje sezone leda 2014/2015 i početak nove sezone

Led u Domu sportova bit će u pogonu do 10.04.2015. godine.
Led na klizalištu Velesajam bit će do 10.05.2015. godine, a baletna dvorana moći će se koristiti do 05.06.2015. godine.

- početak nove sezone na klizalištu Velesajam predviđen je za 27. srpnja 2015.
- početak nove sezone leda na klizalištu Dom sportova predviđen je za 24. kolovoza 2015.